Nu har forskare i Lund räknat ut hur mycket billigare det faktiskt är att ta cykeln till skillnad mot bilen – det är hela sex gånger dyrare att köra bil än att cykla.

448241-family-on-bicyclesAtt det är billigare att cykla har man länge vetat, men inte hur mycket billigare det faktiskt är och det är något man nu alltså har besvarat. Forskare i Lund har nämligen tillsammans med forskare från Queensland i Australien använt sig av ett kostnadskalkylsystem som Köpenhamns kommun utvecklat för att räkna ut exakt hur mycket det kostar per kilometer att ta bilen i stället för cykeln. Och i detta system finns det med mängder av olika parametrar som måste räknas med för att få ett giltigt resultat. Bland annat tittar man på kostnader såsom vad det kostar att upprätthålla infrastrukturen, klimatkostnader, reskostnader och vad det i verkligheten kostar att antingen äga bara bil eller äga bara cykel. Dessutom har man även räknat med parametrar som berör hälsoeffekter, olyckor och bullerstörningar för att verkligen få ett riktigt resultat (källa).

Vad blev resultatet?

Resultatet av en sammanräkning av både de privata kostnaderna och samhällets kostnader blir det sex gånger dyrare att välja bilen framför cykeln. Så när man jämför denna kostnad med vad det krävs för att hålla sin cykel i topptrim med nya däck och liknande som vi tidigare skrivit om, så är kostnaderna för en cykel alltså grymt mycket billigare än kostnaderna för en bil både för privatpersonen och för samhället. Ett exempel är att bilens påverkan per kilometer är fem kronor och cykelns påverkan 80 öre vilket innebär att om man kör en kilometer med bil så kostar det samhället 1, 50 kronor och om man istället cyklar innebär det att samhället istället tjänar 1,60 kronor på varje kilometer som cyklas – och det om något talar för cykling!