Elsparkcyklar och elscootrar börjar snart bli mer populära än den vanliga cykeln. Stockholms politiska styre har på senare tid lagt stort fokus på att skapa fler cykel- och gångbanor. Detta har uppmuntrat invånarna att lämna bilen hemma och ta sig fram på mer miljövänliga sätt.

Allt fler elsparkcyklar och elscootrar har synts på gatorna både i Stockholm och i övriga svenska städer. I Stockholm har det kommit initiativ från kommunen att reglera elsparkcyklar. Både kommun och företagare är positiva.

Elsparkcykeln sparar tid och ger nytt färdsätt

elscooterAtt hyra elsparkcyklar för att åka längs Stockholms gator har blivit vanligt. Elsparkcyklar står uppställda även på Lindholmen i Göteborg och börjar dyka upp i allt fler områden i staden. Malin Månsson som är cykelspecialist vid Göteborgs stad beskriver alla fördelar som finns med eldrivna sparkcyklar.

  • De ger fler hållbara sätt att färdas på
  • De spar tid för medborgarna som kan ta sig fram snabbare
  • Med en ny app kan sparkcyklar hyras vid behov och kan sedan parkeras där medborgarna önskar

Jonas Järmarker som grundat Avenyfamiljen i Göteborg lyfter fram hur de har elsparkcyklar på företaget och att det gör att de anställda kan spara tid när de reser mellan restaurangerna. Han anser att det inte behövs någon reglering av elsparkcyklar då det finns hubbar och andra tekniska lösningar som gör att det inte behöver bli några problem med överbelamring.

Stockholm har underlättat för cyklister

För den som vill ta sig fram på cykel eller elsparkcykel är det glädjande att Stockholm har satsat mycket pengar under senare år för att underlätta. Mellan år 2012 och 2018 investerade Stockholms stad en miljard kronor i cykelinfrastruktur. Nästan 11 kilometer av bilkörfält har tagits bort och 59 kilometer cykelbanor har lagts till. Målet är att bli en globalt ledande cykelstad enligt miljöpartisten och trafikborgarrådet Daniel Helldén.

I juni 2020 beslutades dessutom att Stockholm stad ska satsa ännu mer på cykelinfrastrukturen. Trafiknämnden har bestämt att Stockholm stad ska satsa 170 miljoner kronor på att bygga fler cykelbanor och bredda de befintliga. Daniel Helldén har i ett pressmeddelande yttrat att en rejäl breddning av cykelbanorna tar bort de konfliktpunkter som nu finns mellan cyklister och gående.