elsparkcykel farorAnvänd hjälm under 15 års ålder, ta hänsyn till andra medtrafikanter, försedd med bromsar, bak- och framlyse och kunskap rörande regler och trafiksäkerhet gäller när du ska köra elsparkcykel för att bidra till fortsatt säkerhet i trafiken.

Elsparkcykeln är det nya och allt mer populära transportmedel som fått fäste världen över. Den erbjuder oss att på ett smidigt och praktiskt sätt ta oss fram i städer. Med det nya transportmedel som elsparkcykeln är medföljer en del lagar och regler som är viktiga att ha koll på. Rädsla för tappad kunskap i trafiken gällande säkerhet och irritation gällande att elsparkcyklar återfinns på gångbanor har medföljt att Transportstyrelsen nu presenterar nya regler och förtydliganden.

Trafikregler

En elsparkcykel sätts i relation till en cykel och därmed gäller liknande regler för de båda. Vanligt förekommande regler gällande elsparkcykeln är att den ska vara försedd med bromsar samt bak- och framlyse om den ska köras med i mörker, och du som är under 15 år ska vara utrustad med hjälm. Detta transportmedel erbjuder oss ett smidigt sätt att ta oss fram, för andra tycks det ha kommit att bli en leksak där regler inte följs. Var uppmärksam och visa respekt vid passering av andra medtrafikanter och tänk på att köra i gångfart vid färd på gågator.

Nya förslag på krav och regler rörande elsparkcykel

Förslag har lagts fram av Transportstyrelsen i hopp om att göra användningen av elsparkcyklar allt säkrare. Att skilja gång- och cykelbanor åt är ett av förslagen som ligger uppe på bordet för att på ett säkert sätt förhindra olyckor, minska förhinder rörande att elsparkcyklar parkeras på gågator samt öka säkerheten för gångtrafikanter där rådande möjlighet att köra elsparkcykel på trottoarer ska slopas. Ytterligare förslag som kan komma att öka säkerheten i trafiken för detta nya fordon gäller insatser rörande ökad kunskap om regler och trafiksäkerhet gällande fordonet.

Visad hänsyn, god kunskap om trafikregler och medveten körning tros vara nyckelpunkterna för att elsparkcykeln som fordon ska kunna nyttjas på ett så säkert sätt som möjligt.