Det är lag på att man ska lämna företräde för cyklister, oavsett om man är bilist eller cyklist. Dock så är detta en lag som många inte följer vilket resulterar i att 300 personer skadas på grund av kollision mellan fotgängare och cyklist.

fotgängareAtt cykla är en perfekt träningsform om man vill komma i form, precis som vi skrev om i ett tidigare inlägg. Därför är det många som väljer at ta cykeln till jobbet varje morgon istället för att kosta på sig ett busskort eller ta bilen varje dag. Det är dock många aspekter som man bör tänka på som cyklist förutom om att cykla på höger sida. Det finns regler om att man faktiskt måste ha cykelhjälm om man är under 15 år samt att man ska stanna för fotgängare. Trots att det finns regler om detta är det inte många gånger som de fullföljs.

Enligt ett test som Svenska Dagbladet har utfört är det bara 20 av 100 stycken cyklister som stannar för fotgängare som ska korsa vägen. Detta skriver man om i en artikel på tidningens hemsida. Detta är ett problem då man även kan se att det årligen anmäls 300 fall där personer har skadat på grund av att cyklist och fotgängare har kolliderat.

Man kan se att flest skadas i de områden som det bor flest människor. Med detta menas Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Olyckorna sker vanligtvis på gång- och cykelbanor.

Lag om att lämna företräde

I svensk lag ska man lämna företräde för fotgängare, både om man kör bil eller cyklar. Trots detta kan man se att det är fler bilister som stannar jämfört med cyklister. Om man bryter mot lagen kan man bli tvungen att betala böter. Frågan är om många cyklister är omedvetna om denna lag eller om de helt enkelt struntar i att stanna för att de inte orkar. Många cyklister har körkort vilket betyder att de faktiskt borde bära på kunskapen om att man stannar för fotgängare som ska korsa gatan.